ข้อมูลผลการสอบ PISA ครั้งที่ 1

จำแนกรายโรงเรียน ในสังกัด สพม.33

รหัส โรงเรียน อำเภอ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน) ระดับผลการสอบ PISA ครั้งที่ 1 (คน) นักเรียนที่สอบ (คน) เฉลี่ย
ปกติ บกพร่อง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
1ศรีณรงค์พิทยาลัยก.ศรีณรงค์ม.1 9002244519902.10
1ศรีณรงค์พิทยาลัยก.ศรีณรงค์ม.2 76019311610762.78
1ศรีณรงค์พิทยาลัยก.ศรีณรงค์ม.3 8700265011872.17
1ศรีณรงค์พิทยาลัยก.ศรีณรงค์รวม25302181111402532.33
2กาบเชิงวิทยากาบเชิงม.1 138002583301381.96
2กาบเชิงวิทยากาบเชิงม.2 160078257141602.51
2กาบเชิงวิทยากาบเชิงม.3 145045170201452.27
2กาบเชิงวิทยากาบเชิงรวม443011158210644432.26
3แนงมุดวิทยากาบเชิงม.1 1211113756161102.21
3แนงมุดวิทยากาบเชิงม.2 922348336902.53
3แนงมุดวิทยากาบเชิงม.3 10321455051012.42
3แนงมุดวิทยากาบเชิงรวม316155130139273012.38
4โคกตะเคียนวิทยากาบเชิงม.1 124303667211242.12
4โคกตะเคียนวิทยากาบเชิงม.2 8351137296832.64
4โคกตะเคียนวิทยากาบเชิงม.3 884134494882.36
4โคกตะเคียนวิทยากาบเชิงรวม2951212107145312952.34
5ปราสาทเบงวิทยากาบเชิงม.1 8051213914752.12
5ปราสาทเบงวิทยากาบเชิงม.2 8371194115762.08
5ปราสาทเบงวิทยากาบเชิงม.3 815033835761.58
5ปราสาทเบงวิทยากาบเชิงรวม24417243118642271.93
6จอมพระประชาสรรค์จอมพระม.1 395012139188563952.27
6จอมพระประชาสรรค์จอมพระม.2 31709015558143173.01
6จอมพระประชาสรรค์จอมพระม.3 282046111101242822.63
6จอมพระประชาสรรค์จอมพระรวม9940148405347949942.61
7เมืองลีงวิทยาจอมพระม.1 7030183217672.01
7เมืองลีงวิทยาจอมพระม.2 633729213602.67
7เมืองลีงวิทยาจอมพระม.3 503019226472.28
7เมืองลีงวิทยาจอมพระรวม183976675261742.31
8บุแกรงวิทยาคมจอมพระม.1 6581182612572.14
8บุแกรงวิทยาคมจอมพระม.2 582220277562.30
8บุแกรงวิทยาคมจอมพระม.3 430011266432.12
8บุแกรงวิทยาคมจอมพระรวม1661034979251562.19
9หนองสนิทวิทยาจอมพระม.1 78170153016611.98
9หนองสนิทวิทยาจอมพระม.2 44801341362.00
9หนองสนิทวิทยาจอมพระม.3 575013417521.69
9หนองสนิทวิทยาจอมพระรวม1793001798341491.89
10ชุมพลวิทยาสรรค์ชุมพลบุรีม.1 193647282291872.27
10ชุมพลวิทยาสรรค์ชุมพลบุรีม.2 1573375845141542.77
10ชุมพลวิทยาสรรค์ชุมพลบุรีม.3 190227691191882.32
10ชุมพลวิทยาสรรค์ชุมพลบุรีรวม5401143206218625292.43
11เมืองบัววิทยาชุมพลบุรีม.1 87100125312772.00
11เมืองบัววิทยาชุมพลบุรีม.2 8623239121843.21
11เมืองบัววิทยาชุมพลบุรีม.3 942760241922.79
11เมืองบัววิทยาชุมพลบุรีรวม267143911189142532.69
12ลำพลับพลาวิทยาคารชุมพลบุรีม.1 260011123262.31
12ลำพลับพลาวิทยาคารชุมพลบุรีม.2 22015133222.18
12ลำพลับพลาวิทยาคารชุมพลบุรีม.3 20001541202.70
12ลำพลับพลาวิทยาคารชุมพลบุรีรวม680131297682.38
13ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ท่าตูมม.1 3321522142105483172.44
13ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ท่าตูมม.2 328146015672263142.80
13ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ท่าตูมม.3 34446107174533402.19
13ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ท่าตูมรวม100433884053511279712.47
14ลานทรายพิทยาคมท่าตูมม.1 7621432181552.71
14ลานทรายพิทยาคมท่าตูมม.2 6601337142662.92
14ลานทรายพิทยาคมท่าตูมม.3 820448246822.61
14ลานทรายพิทยาคมท่าตูมรวม22421211175692032.74
15เมืองแกพิทยาสรรค์ท่าตูมม.1 00013326512.14
15เมืองแกพิทยาสรรค์ท่าตูมม.2 00013158362.14
15เมืองแกพิทยาสรรค์ท่าตูมม.3 001152012482.10
15เมืองแกพิทยาสรรค์ท่าตูมรวม0014167261352.13
16พรมเทพพิทยาคมท่าตูมม.1 370112240372.38
16พรมเทพพิทยาคมท่าตูมม.2 433622111402.83
16พรมเทพพิทยาคมท่าตูมม.3 462120212442.45
16พรมเทพพิทยาคมท่าตูมรวม12658545631212.55
17ช้างบุญวิทยาท่าตูมม.1 4411014154332.30
17ช้างบุญวิทยาท่าตูมม.2 4411017124432.77
17ช้างบุญวิทยาท่าตูมม.3 444210217402.17
17ช้างบุญวิทยาท่าตูมรวม13216124148151162.43
18ทุ่งกุลาพิทยาคมท่าตูมม.1 2001469201.85
18ทุ่งกุลาพิทยาคมท่าตูมม.2 1410832132.46
18ทุ่งกุลาพิทยาคมท่าตูมม.3 2010596201.95
18ทุ่งกุลาพิทยาคมท่าตูมรวม5421171817532.04
19โนนแท่นพิทยาคมท่าตูมม.1 1100236111.64
19โนนแท่นพิทยาคมท่าตูมม.2 60121262.33
19โนนแท่นพิทยาคมท่าตูมม.3 1100155111.64
19โนนแท่นพิทยาคมท่าตูมรวม28015913281.79
20ศรีปทุมพิทยาคมท่าตูมม.1 461731880292.83
20ศรีปทุมพิทยาคมท่าตูมม.2 386214151322.53
20ศรีปทุมพิทยาคมท่าตูมม.3 508428100422.86
20ศรีปทุมพิทยาคมท่าตูมรวม134319603311032.75
21บัวเชดวิทยาบัวเชดม.1 34403018798293442.63
21บัวเชดวิทยาบัวเชดม.2 31507514371263152.85
21บัวเชดวิทยาบัวเชดม.3 30803715090313082.63
21บัวเชดวิทยาบัวเชดรวม9670142480259869672.70
22มัธยมศรีลำเภาลูนบัวเชดม.1 540329157542.52
22มัธยมศรีลำเภาลูนบัวเชดม.2 350281411352.03
22มัธยมศรีลำเภาลูนบัวเชดม.3 410091913411.90
22มัธยมศรีลำเภาลูนบัวเชดรวม130054648311302.19
23ประสาทวิทยาคารปราสาทม.1 591050339185175912.71
23ประสาทวิทยาคารปราสาทม.2 47601962542514763.36
23ประสาทวิทยาคารปราสาทม.3 492049202209224822.58
23ประสาทวิทยาคารปราสาทรวม155902957954194015492.87
24โคกยางวิทยาปราสาทม.1 520014308522.12
24โคกยางวิทยาปราสาทม.2 570163290573.12
24โคกยางวิทยาปราสาทม.3 620127313622.42
24โคกยางวิทยาปราสาทรวม1710177370111712.56
25ตานีวิทยาปราสาทม.1 14907944171492.68
25ตานีวิทยาปราสาทม.2 1100104638161102.45
25ตานีวิทยาปราสาทม.3 113013155261132.06
25ตานีวิทยาปราสาทรวม372018171134493722.42
26ไทรแก้ววิทยาปราสาทม.1 540529146542.61
26ไทรแก้ววิทยาปราสาทม.2 69010202712692.41
26ไทรแก้ววิทยาปราสาทม.3 5501132813552.04
26ไทรแก้ววิทยาปราสาทรวม1780166269311782.35
27ทุ่งมนวิทยาคารปราสาทม.1 700632257702.53
27ทุ่งมนวิทยาคารปราสาทม.2 730226369732.29
27ทุ่งมนวิทยาคารปราสาทม.3 662203862663.15
27ทุ่งมนวิทยาคารปราสาทรวม2092289667182092.64
28เชื้อเพลิงวิทยาปราสาทม.1 6300182718632.00
28เชื้อเพลิงวิทยาปราสาทม.2 7002223016702.14
28เชื้อเพลิงวิทยาปราสาทม.3 640125326642.33
28เชื้อเพลิงวิทยาปราสาทรวม197036589401972.16
29ตาเบาวิทยาปราสาทม.1 436221146432.44
29ตาเบาวิทยาปราสาทม.2 4552171610452.24
29ตาเบาวิทยาปราสาทม.3 23319121232.43
29ตาเบาวิทยาปราสาทรวม1111454742171112.36
30พนมดงรักวิทยาพนมดงรักม.1 162036073261622.25
30พนมดงรักวิทยาพนมดงรักม.2 147024373291472.12
30พนมดงรักวิทยาพนมดงรักม.3 138093276211382.21
30พนมดงรักวิทยาพนมดงรักรวม447014135222764472.19
31รัตนบุรีรัตนบุรีม.1 402135240108184012.73
31รัตนบุรีรัตนบุรีม.2 37118520470113702.98
31รัตนบุรีรัตนบุรีม.3 424038248119194242.72
31รัตนบุรีรัตนบุรีรวม119721586922974811952.80
32ดอนแรดวิทยารัตนบุรีม.1 4000111316401.88
32ดอนแรดวิทยารัตนบุรีม.2 460419158462.41
32ดอนแรดวิทยารัตนบุรีม.3 561321238552.35
32ดอนแรดวิทยารัตนบุรีรวม142175151321412.23
33เบิดพิทยาสรรค์รัตนบุรีม.1 130036582881302.94
33เบิดพิทยาสรรค์รัตนบุรีม.2 108033501781083.00
33เบิดพิทยาสรรค์รัตนบุรีม.3 113012702381132.76
33เบิดพิทยาสรรค์รัตนบุรีรวม35108117868243512.90
34ธาตุศรีนครรัตนบุรีม.1 599301820503.56
34ธาตุศรีนครรัตนบุรีม.2 615926165562.70
34ธาตุศรีนครรัตนบุรีม.3 53633275472.70
34ธาตุศรีนครรัตนบุรีรวม17320427625101532.98
35แกศึกษาพัฒนารัตนบุรีม.1 381311680252.72
35แกศึกษาพัฒนารัตนบุรีม.2 4811418132372.65
35แกศึกษาพัฒนารัตนบุรีม.3 49692392432.91
35แกศึกษาพัฒนารัตนบุรีรวม1353014573041052.77
36ทับโพธิ์พัฒนวิทย์รัตนบุรีม.1 284210120242.58
36ทับโพธิ์พัฒนวิทย์รัตนบุรีม.2 28531280232.78
36ทับโพธิ์พัฒนวิทย์รัตนบุรีม.3 28431560242.88
36ทับโพธิ์พัฒนวิทย์รัตนบุรีรวม8413837260712.75
37สุรพินท์พิทยาลำดวนม.1 328012120133633282.25
37สุรพินท์พิทยาลำดวนม.2 307015147119263072.49
37สุรพินท์พิทยาลำดวนม.3 28101514998192812.57
37สุรพินท์พิทยาลำดวนรวม9160424163501089162.43
38พนาสนวิทยาลำดวนม.1 9923473611972.43
38พนาสนวิทยาลำดวนม.2 711273473713.20
38พนาสนวิทยาลำดวนม.3 771245255772.57
38พนาสนวิทยาลำดวนรวม24743212668192452.70
39ศีขรภูมิพิสัยศีขรภูมิม.1 407017200156344072.49
39ศีขรภูมิพิสัยศีขรภูมิม.2 420072213104314202.78
39ศีขรภูมิพิสัยศีขรภูมิม.3 366035202116133662.71
39ศีขรภูมิพิสัยศีขรภูมิรวม119301246153767811932.66
40แตลศิริวิทยาศีขรภูมิม.1 117614544211112.23
40แตลศิริวิทยาศีขรภูมิม.2 118417623321142.82
40แตลศิริวิทยาศีขรภูมิม.3 664537173622.71
40แตลศิริวิทยาศีขรภูมิรวม301142314494262872.57
41ห้วยจริงวิทยาศีขรภูมิม.1 1274254542111232.68
41ห้วยจริงวิทยาศีขรภูมิม.2 1010303229101012.81
41ห้วยจริงวิทยาศีขรภูมิม.3 83023202812832.65
41ห้วยจริงวิทยาศีขรภูมิรวม3114789799333072.72
42กุดไผทประชาสรรค์ศีขรภูมิม.1 395119140342.62
42กุดไผทประชาสรรค์ศีขรภูมิม.2 542212560523.29
42กุดไผทประชาสรรค์ศีขรภูมิม.3 41372290382.95
42กุดไผทประชาสรรค์ศีขรภูมิรวม1341029662901243.00
43จารย์วิทยาคารศีขรภูมิม.1 4440131611402.05
43จารย์วิทยาคารศีขรภูมิม.2 353012137322.16
43จารย์วิทยาคารศีขรภูมิม.3 4810011207382.11
43จารย์วิทยาคารศีขรภูมิรวม1271703649251102.10
44มัธยมจารพัตวิทยาศีขรภูมิม.1 2070661132.38
44มัธยมจารพัตวิทยาศีขรภูมิม.2 2048620163.38
44มัธยมจารพัตวิทยาศีขรภูมิม.3 2551973202.40
44มัธยมจารพัตวิทยาศีขรภูมิรวม6516921154492.71
45หนองแวงวิทยาคมศีขรภูมิม.1 10022314322982.13
45หนองแวงวิทยาคมศีขรภูมิม.2 730744166732.71
45หนองแวงวิทยาคมศีขรภูมิม.3 700084616701.89
45หนองแวงวิทยาคมศีขรภูมิรวม2432983105442412.24
46ขวาวใหญ่วิทยาศีขรภูมิม.1 1600691162.31
46ขวาวใหญ่วิทยาศีขรภูมิม.2 1502652152.53
46ขวาวใหญ่วิทยาศีขรภูมิม.3 14011120142.93
46ขวาวใหญ่วิทยาศีขรภูมิรวม450323163452.58
47วังข่าพัฒนาศีขรภูมิม.1 34029176342.21
47วังข่าพัฒนาศีขรภูมิม.2 370716113372.73
47วังข่าพัฒนาศีขรภูมิม.3 37211314371.97
47วังข่าพัฒนาศีขรภูมิรวม1082102659131082.31
48ยางวิทยาคารศีขรภูมิม.1 58700051511.00
48ยางวิทยาคารศีขรภูมิม.2 639001044541.19
48ยางวิทยาคารศีขรภูมิม.3 5413001031411.24
48ยางวิทยาคารศีขรภูมิรวม1752900201261461.14
49สนมวิทยาคารสนมม.1 16049845491562.60
49สนมวิทยาคารสนมม.2 161227923641592.89
49สนมวิทยาคารสนมม.3 17175945871642.59
49สนมวิทยาคารสนมรวม4921341270148204792.69
50หนองอียอวิทยาสนมม.1 300012171302.37
50หนองอียอวิทยาสนมม.2 20009101202.40
50หนองอียอวิทยาสนมม.3 27031590272.78
50หนองอียอวิทยาสนมรวม770336362772.52
51หนองขุนศรีวิทยาสนมม.1 469113230372.41
51หนองขุนศรีวิทยาสนมม.2 33629142272.41
51หนองขุนศรีวิทยาสนมม.3 460014275462.20
51หนองขุนศรีวิทยาสนมรวม125153366471102.32
52สังขะสังขะม.1 28701716210082872.66
52สังขะสังขะม.2 27308710865132732.99
52สังขะสังขะม.3 30204414796153022.73
52สังขะสังขะรวม8620148417261368622.79
53กระเทียมวิทยาสังขะม.1 1660395458151662.70
53กระเทียมวิทยาสังขะม.2 134063491571343.25
53กระเทียมวิทยาสังขะม.3 153037067131532.41
53กระเทียมวิทยาสังขะรวม4530105173140354532.77
54ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกสังขะม.1 500121217502.32
54ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกสังขะม.2 410418154412.54
54ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกสังขะม.3 350341315351.86
54ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกสังขะรวม126084349261262.26
55ขนาดมอญพิทยาคมสังขะม.1 1640114789171642.32
55ขนาดมอญพิทยาคมสังขะม.2 1421173378131412.38
55ขนาดมอญพิทยาคมสังขะม.3 135147644101342.55
55ขนาดมอญพิทยาคมสังขะรวม441232156211404392.41
56มัธยมทับทิมสยาม 04สังขะม.1 510025206512.37
56มัธยมทับทิมสยาม 04สังขะม.2 510218292512.39
56มัธยมทับทิมสยาม 04สังขะม.3 50053582502.86
56มัธยมทับทิมสยาม 04สังขะรวม152077857101522.54
57พระแก้ววิทยาสังขะม.1 360420120362.78
57พระแก้ววิทยาสังขะม.2 310111271313.06
57พระแก้ววิทยาสังขะม.3 460013285462.17
57พระแก้ววิทยาสังขะรวม113015454761132.61
58เทพอุดมวิทยาสังขะม.1 6000252015602.17
58เทพอุดมวิทยาสังขะม.2 420002616421.62
58เทพอุดมวิทยาสังขะม.3 5200251314522.21
58เทพอุดมวิทยาสังขะรวม154005059451542.03
59สำโรงทาบวิทยาคมสำโรงทาบม.1 2240063128332242.13
59สำโรงทาบวิทยาคมสำโรงทาบม.2 2080701003172083.12
59สำโรงทาบวิทยาคมสำโรงทาบม.3 174067084141742.39
59สำโรงทาบวิทยาคมสำโรงทาบรวม606076233243546062.55
60ศรีสุขวิทยาสำโรงทาบม.1 6260122123561.80
60ศรีสุขวิทยาสำโรงทาบม.2 4360111610372.03
60ศรีสุขวิทยาสำโรงทาบม.3 4911210215382.24
60ศรีสุขวิทยาสำโรงทาบรวม1542323358381311.99
61สินรินทร์วิทยาเขวาสินรินทร์ม.1 120083561161202.29
61สินรินทร์วิทยาเขวาสินรินทร์ม.2 1152195824121132.74
61สินรินทร์วิทยาเขวาสินรินทร์ม.3 104023952111042.31
61สินรินทร์วิทยาเขวาสินรินทร์รวม339229132137393372.45
62แร่วิทยาเขวาสินรินทร์ม.1 24006108241.92
62แร่วิทยาเขวาสินรินทร์ม.2 1400473142.07
62แร่วิทยาเขวาสินรินทร์ม.3 70004371.57
62แร่วิทยาเขวาสินรินทร์รวม4500102114451.91
63บึงนครประชาสรรค์เขวาสินรินทร์ม.1 40022042.50
63บึงนครประชาสรรค์เขวาสินรินทร์ม.2 1202820123.00
63บึงนครประชาสรรค์เขวาสินรินทร์ม.3 1201560122.58
63บึงนครประชาสรรค์เขวาสินรินทร์รวม280315100282.75
64สุรวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.1 6100924377566103.01
64สุรวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.2 63503182675006353.42
64สุรวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.3 6450160330132236452.97
64สุรวิทยาคารเมืองสุรินทร์รวม1890057010342572918903.13
65สิรินธรเมืองสุรินทร์ม.1 57201723594105723.23
65สิรินธรเมืองสุรินทร์ม.2 512042580705123.82
65สิรินธรเมืองสุรินทร์ม.3 52401073773735243.12
65สิรินธรเมืองสุรินทร์รวม1608070481685316083.38
66สวายวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.1 10128338293732.56
66สวายวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.2 111126552811102.96
66สวายวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.3 13747705241332.60
66สวายวิทยาคารเมืองสุรินทร์รวม349333616310983162.72
67เทนมีย์มิตรประชาเมืองสุรินทร์ม.1 450012321452.24
67เทนมีย์มิตรประชาเมืองสุรินทร์ม.2 491723163492.69
67เทนมีย์มิตรประชาเมืองสุรินทร์ม.3 490122224492.41
67เทนมีย์มิตรประชาเมืองสุรินทร์รวม14318577081432.45
68นาดีวิทยาเมืองสุรินทร์ม.1 122143495061082.45
68นาดีวิทยาเมืองสุรินทร์ม.2 1221044551211123.27
68นาดีวิทยาเมืองสุรินทร์ม.3 833548261802.71
68นาดีวิทยาเมืองสุรินทร์รวม32727521528883002.83
69ศรีไผทสมันต์เมืองสุรินทร์ม.1 30005178301.90
69ศรีไผทสมันต์เมืองสุรินทร์ม.2 400113179402.15
69ศรีไผทสมันต์เมืองสุรินทร์ม.3 410019157412.29
69ศรีไผทสมันต์เมืองสุรินทร์รวม111013749241112.14
70รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกเมืองสุรินทร์ม.1 246079199492462.23
70รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกเมืองสุรินทร์ม.2 1930647339171932.95
70รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกเมืองสุรินทร์ม.3 1930155193341932.24
70รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกเมืองสุรินทร์รวม6320862152311006322.45
71สุรินทร์ภักดีเมืองสุรินทร์ม.1 557017265482.25
71สุรินทร์ภักดีเมืองสุรินทร์ม.2 505112365452.89
71สุรินทร์ภักดีเมืองสุรินทร์ม.3 563022238532.26
71สุรินทร์ภักดีเมืองสุรินทร์รวม16115116255181462.45
72พญารามวิทยาเมืองสุรินทร์ม.1 448022715441.70
72พญารามวิทยาเมืองสุรินทร์ม.2 255041011251.72
72พญารามวิทยาเมืองสุรินทร์ม.3 36306237361.97
72พญารามวิทยาเมืองสุรินทร์รวม1051601260331051.80
73สุรินทร์ราชมงคลเมืองสุรินทร์ม.1 8651204416812.07
73สุรินทร์ราชมงคลเมืองสุรินทร์ม.2 636827202572.72
73สุรินทร์ราชมงคลเมืองสุรินทร์ม.3 365041710311.81
73สุรินทร์ราชมงคลเมืองสุรินทร์รวม1851695181281692.24
74โชคเพชรพิทยาเมืองสุรินทร์ม.1 00217195432.37
74โชคเพชรพิทยาเมืองสุรินทร์ม.2 001627110543.09
74โชคเพชรพิทยาเมืองสุรินทร์ม.3 001528151592.97
74โชคเพชรพิทยาเมืองสุรินทร์รวม0033724561562.85
75สุรินทร์พิทยาคมเมืองสุรินทร์ม.1 00124288612.30
75สุรินทร์พิทยาคมเมืองสุรินทร์ม.2 0005235332.00
75สุรินทร์พิทยาคมเมืองสุรินทร์ม.3 00210226402.20
75สุรินทร์พิทยาคมเมืองสุรินทร์รวม0033973191342.19
76วีรวัฒน์โยธินเมืองสุรินทร์ม.1 3500718914773502.56
76วีรวัฒน์โยธินเมืองสุรินทร์ม.2 3460103118103223462.87
76วีรวัฒน์โยธินเมืองสุรินทร์ม.3 347018132179183472.43
76วีรวัฒน์โยธินเมืองสุรินทร์รวม104301284394294710432.62
77มหิธรวิทยาเมืองสุรินทร์ม.1 1100740112.64
77มหิธรวิทยาเมืองสุรินทร์ม.2 1800378181.72
77มหิธรวิทยาเมืองสุรินทร์ม.3 260121040263.31
77มหิธรวิทยาเมืองสุรินทร์รวม5501220158552.65
78นาบัววิทยาเมืองสุรินทร์ม.1 5818011290402.27
78นาบัววิทยาเมืองสุรินทร์ม.2 342414140322.69
78นาบัววิทยาเมืองสุรินทร์ม.3 28001945282.50
78นาบัววิทยาเมืองสุรินทร์รวม120204444751002.47
79ศรีรามประชาสรรค์เมืองสุรินทร์ม.1 291110530183.39
79ศรีรามประชาสรรค์เมืองสุรินทร์ม.2 23114710123.25
79ศรีรามประชาสรรค์เมืองสุรินทร์ม.3 411041252232.78
79ศรีรามประชาสรรค์เมืองสุรินทร์รวม9332182492533.09
80ตั้งใจวิทยาคมเมืองสุรินทร์ม.1 290415100292.79
80ตั้งใจวิทยาคมเมืองสุรินทร์ม.2 26032300263.12
80ตั้งใจวิทยาคมเมืองสุรินทร์ม.3 30287105302.60
80ตั้งใจวิทยาคมเมืองสุรินทร์รวม8521545205852.82
81ท่าสว่างวิทยาเมืองสุรินทร์ม.1 502419196482.44
81ท่าสว่างวิทยาเมืองสุรินทร์ม.2 28321571252.72
81ท่าสว่างวิทยาเมืองสุรินทร์ม.3 27331362242.71
81ท่าสว่างวิทยาเมืองสุรินทร์รวม1058947329972.58
82แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.1 1210362112.09
82แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.2 1310264121.83
82แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.3 61032052.60
82แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารเมืองสุรินทร์รวม31308146282.07
83นารายณ์คำผงวิทยาโนนนารายณ์ม.1 116302125814862.02
83นารายณ์คำผงวิทยาโนนนารายณ์ม.2 99221138262772.75
83นารายณ์คำผงวิทยาโนนนารายณ์ม.3 11084454761022.46
83นารายณ์คำผงวิทยาโนนนารายณ์รวม325601795131222652.40
84โนนเทพโนนนารายณ์ม.1 506111248442.11
84โนนเทพโนนนารายณ์ม.2 497718134422.67
84โนนเทพโนนนารายณ์ม.3 427014156352.23
84โนนเทพโนนนารายณ์รวม1412084352181212.34
85ประดู่แก้วประชาสรรค์โนนนารายณ์ม.1 401003270302.10
85ประดู่แก้วประชาสรรค์โนนนารายณ์ม.2 4810123140382.66
85ประดู่แก้วประชาสรรค์โนนนารายณ์ม.3 24631500183.17
85ประดู่แก้วประชาสรรค์โนนนารายณ์รวม11226441410862.57
สรุปรวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา (จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 85 รายงานข้อมูลแล้ว 85 โรงเรียน)

จำแนกรายระดับชั้นเรียน

ที่ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน) ระดับผลการสอบ PISA ครั้งที่ 1 (คน) นักเรียนที่สอบ (คน) เฉลี่ย
ปกติ บกพร่อง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
1มัธยมศึกษาปีที่ 1984135672443093583104196572.49
2มัธยมศึกษาปีที่ 2895720823223772216762888892.88
3มัธยมศึกษาปีที่ 389281767994020327680488992.54
รวม2772674038451210190262473274452.63
ร้อยละ2846614.0144.0932.899.0196.4165.78