ข้อมูลผลการสอบ PISA ครั้งที่ 2

จำแนกรายโรงเรียน ในสังกัด สพม.33

รหัส โรงเรียน อำเภอ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน) ระดับผลการสอบ PISA ครั้งที่ 1 (คน) นักเรียนที่สอบ (คน) เฉลี่ย
ปกติ บกพร่อง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
1ศรีณรงค์พิทยาลัยก.ศรีณรงค์ม.1 9001351197902.78
1ศรีณรงค์พิทยาลัยก.ศรีณรงค์ม.2 7603312418762.25
1ศรีณรงค์พิทยาลัยก.ศรีณรงค์ม.3 870134439872.31
1ศรีณรงค์พิทยาลัยก.ศรีณรงค์รวม25301711686342532.46
2กาบเชิงวิทยากาบเชิงม.1 137011893341372.78
2กาบเชิงวิทยากาบเชิงม.2 151046765151512.40
2กาบเชิงวิทยากาบเชิงม.3 132023482141322.18
2กาบเชิงวิทยากาบเชิงรวม420017190180334202.45
3แนงมุดวิทยากาบเชิงม.1 1211125493241102.86
3แนงมุดวิทยากาบเชิงม.2 9120344114892.22
3แนงมุดวิทยากาบเชิงม.3 103243746141012.31
3แนงมุดวิทยากาบเชิงรวม3151529120119323002.49
4โคกตะเคียนวิทยากาบเชิงม.1 119119742411182.94
4โคกตะเคียนวิทยากาบเชิงม.2 7631131301732.71
4โคกตะเคียนวิทยากาบเชิงม.3 853044362822.51
4โคกตะเคียนวิทยากาบเชิงรวม2807301499042732.75
5ปราสาทเบงวิทยากาบเชิงม.1 8051193619752.03
5ปราสาทเบงวิทยากาบเชิงม.2 8370263416762.13
5ปราสาทเบงวิทยากาบเชิงม.3 815023242761.47
5ปราสาทเบงวิทยากาบเชิงรวม24417147102772271.88
6จอมพระประชาสรรค์จอมพระม.1 398011220371123983.04
6จอมพระประชาสรรค์จอมพระม.2 32106617655243212.88
6จอมพระประชาสรรค์จอมพระม.3 28801813998332882.49
6จอมพระประชาสรรค์จอมพระรวม100701965182246910072.84
7เมืองลีงวิทยาจอมพระม.1 7034331911672.45
7เมืองลีงวิทยาจอมพระม.2 633628215602.58
7เมืองลีงวิทยาจอมพระม.3 50209345482.08
7เมืองลีงวิทยาจอมพระรวม1838107074211752.39
8บุแกรงวิทยาคมจอมพระม.1 618532142532.75
8บุแกรงวิทยาคมจอมพระม.2 582317279562.25
8บุแกรงวิทยาคมจอมพระม.3 440225161442.64
8บุแกรงวิทยาคมจอมพระรวม16310107457121532.54
9หนองสนิทวิทยาจอมพระม.1 7112032252592.51
9หนองสนิทวิทยาจอมพระม.2 44803321362.06
9หนองสนิทวิทยาจอมพระม.3 575023020521.65
9หนองสนิทวิทยาจอมพระรวม1722503787231472.10
10ชุมพลวิทยาสรรค์ชุมพลบุรีม.1 1905291114321852.90
10ชุมพลวิทยาสรรค์ชุมพลบุรีม.2 156419726141562.68
10ชุมพลวิทยาสรรค์ชุมพลบุรีม.3 1860810263131862.56
10ชุมพลวิทยาสรรค์ชุมพลบุรีรวม532956285167195272.72
11เมืองบัววิทยาชุมพลบุรีม.1 8712047280752.63
11เมืองบัววิทยาชุมพลบุรีม.2 862275610843.31
11เมืองบัววิทยาชุมพลบุรีม.3 942245387922.46
11เมืองบัววิทยาชุมพลบุรีรวม26716291486772512.79
12ลำพลับพลาวิทยาคารชุมพลบุรีม.1 26051182262.73
12ลำพลับพลาวิทยาคารชุมพลบุรีม.2 22031261222.77
12ลำพลับพลาวิทยาคารชุมพลบุรีม.3 20031052202.70
12ลำพลับพลาวิทยาคารชุมพลบุรีรวม6801133195682.74
13ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ท่าตูมม.1 332151701191953133.45
13ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ท่าตูมม.2 328146116565233142.84
13ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ท่าตูมม.3 344423160114433402.48
13ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ท่าตูมรวม100433254444198719672.91
14ลานทรายพิทยาคมท่าตูมม.1 768174560683.16
14ลานทรายพิทยาคมท่าตูมม.2 680937202682.78
14ลานทรายพิทยาคมท่าตูมม.3 790954151792.90
14ลานทรายพิทยาคมท่าตูมรวม2238351364132152.94
15เมืองแกพิทยาสรรค์ท่าตูมม.1 51093183512.90
15เมืองแกพิทยาสรรค์ท่าตูมม.2 350015164352.31
15เมืองแกพิทยาสรรค์ท่าตูมม.3 480043014481.79
15เมืองแกพิทยาสรรค์ท่าตูมรวม134095054211342.35
16พรมเทพพิทยาคมท่าตูมม.1 370122410373.30
16พรมเทพพิทยาคมท่าตูมม.2 433621121402.80
16พรมเทพพิทยาคมท่าตูมม.3 462016226442.23
16พรมเทพพิทยาคมท่าตูมรวม126518613571212.74
17ช้างบุญวิทยาท่าตูมม.1 4511111850343.18
17ช้างบุญวิทยาท่าตูมม.2 421023135412.44
17ช้างบุญวิทยาท่าตูมม.3 434071715391.79
17ช้างบุญวิทยาท่าตูมรวม13016114835201142.44
18ทุ่งกุลาพิทยาคมท่าตูมม.1 2070670132.46
18ทุ่งกุลาพิทยาคมท่าตูมม.2 1421551122.50
18ทุ่งกุลาพิทยาคมท่าตูมม.3 2120298191.68
18ทุ่งกุลาพิทยาคมท่าตูมรวม5511113219442.14
19โนนแท่นพิทยาคมท่าตูมม.1 1112224102.20
19โนนแท่นพิทยาคมท่าตูมม.2 60012361.67
19โนนแท่นพิทยาคมท่าตูมม.3 1210128111.36
19โนนแท่นพิทยาคมท่าตูมรวม29224615271.74
20ศรีปทุมพิทยาคมท่าตูมม.1 4416151300283.54
20ศรีปทุมพิทยาคมท่าตูมม.2 366101910303.30
20ศรีปทุมพิทยาคมท่าตูมม.3 437023121362.61
20ศรีปทุมพิทยาคมท่าตูมรวม123292555131943.11
21บัวเชดวิทยาบัวเชดม.1 33919116667143382.99
21บัวเชดวิทยาบัวเชดม.2 31203917170323122.70
21บัวเชดวิทยาบัวเชดม.3 30303109141503032.21
21บัวเชดวิทยาบัวเชดรวม9541133446278969532.65
22มัธยมศรีลำเภาลูนบัวเชดม.1 540152991543.07
22มัธยมศรีลำเภาลูนบัวเชดม.2 350091610351.97
22มัธยมศรีลำเภาลูนบัวเชดม.3 410071816411.78
22มัธยมศรีลำเภาลูนบัวเชดรวม1300154543271302.37
23ประสาทวิทยาคารปราสาทม.1 591018233938325913.14
23ประสาทวิทยาคารปราสาทม.2 476032248184124762.63
23ประสาทวิทยาคารปราสาทม.3 492020325025144923.30
23ประสาทวิทยาคารปราสาทรวม155904178372475815593.03
24โคกยางวิทยาปราสาทม.1 5501027153552.80
24โคกยางวิทยาปราสาทม.2 5701529103572.98
24โคกยางวิทยาปราสาทม.3 620126323622.40
24โคกยางวิทยาปราสาทรวม174026825791742.72
25ตานีวิทยาปราสาทม.1 147038842141473.06
25ตานีวิทยาปราสาทม.2 122018544731222.71
25ตานีวิทยาปราสาทม.3 113014652141132.30
25ตานีวิทยาปราสาทรวม382057184120213822.73
26ไทรแก้ววิทยาปราสาทม.1 5501617166552.78
26ไทรแก้ววิทยาปราสาทม.2 7101252817712.14
26ไทรแก้ววิทยาปราสาทม.3 550014365552.16
26ไทรแก้ววิทยาปราสาทรวม1810175680281812.34
27ทุ่งมนวิทยาคารปราสาทม.1 6901639122693.00
27ทุ่งมนวิทยาคารปราสาทม.2 730437239732.49
27ทุ่งมนวิทยาคารปราสาทม.3 592936111572.93
27ทุ่งมนวิทยาคารปราสาทรวม20122911246121992.79
28เชื้อเพลิงวิทยาปราสาทม.1 6301425177632.73
28เชื้อเพลิงวิทยาปราสาทม.2 7105292314712.35
28เชื้อเพลิงวิทยาปราสาทม.3 630126297632.33
28เชื้อเพลิงวิทยาปราสาทรวม1970208069281972.47
29ตาเบาวิทยาปราสาทม.1 436141760373.22
29ตาเบาวิทยาปราสาทม.2 415010179362.03
29ตาเบาวิทยาปราสาทม.3 23333113202.30
29ตาเบาวิทยาปราสาทรวม1071417303412932.56
30พนมดงรักวิทยาพนมดงรักม.1 161070691931613.28
30พนมดงรักวิทยาพนมดงรักม.2 144024784111442.28
30พนมดงรักวิทยาพนมดงรักม.3 147095065231472.31
30พนมดงรักวิทยาพนมดงรักรวม452081166168374522.64
31รัตนบุรีรัตนบุรีม.1 402112424027104013.19
31รัตนบุรีรัตนบุรีม.2 36417618986123632.91
31รัตนบุรีรัตนบุรีม.3 41704724499274172.75
31รัตนบุรีรัตนบุรีรวม118322476732124911812.95
32ดอนแรดวิทยารัตนบุรีม.1 4201161213422.12
32ดอนแรดวิทยารัตนบุรีม.2 450515196452.42
32ดอนแรดวิทยารัตนบุรีม.3 5710161327561.80
32ดอนแรดวิทยารัตนบุรีรวม144164744461432.09
33เบิดพิทยาสรรค์รัตนบุรีม.1 130047572331303.14
33เบิดพิทยาสรรค์รัตนบุรีม.2 103039481241033.18
33เบิดพิทยาสรรค์รัตนบุรีม.3 113019692051132.90
33เบิดพิทยาสรรค์รัตนบุรีรวม346010517455123463.08
34ธาตุศรีนครรัตนบุรีม.1 6091129110513.00
34ธาตุศรีนครรัตนบุรีม.2 605626194552.62
34ธาตุศรีนครรัตนบุรีม.3 546419196482.44
34ธาตุศรีนครรัตนบุรีรวม17420217449101542.69
35แกศึกษาพัฒนารัตนบุรีม.1 3814111030243.33
35แกศึกษาพัฒนารัตนบุรีม.2 48113111211372.16
35แกศึกษาพัฒนารัตนบุรีม.3 496126133432.58
35แกศึกษาพัฒนารัตนบุรีรวม13531154728141042.61
36ทับโพธิ์พัฒนวิทย์รัตนบุรีม.1 284210120242.58
36ทับโพธิ์พัฒนวิทย์รัตนบุรีม.2 28531280232.78
36ทับโพธิ์พัฒนวิทย์รัตนบุรีม.3 28431560242.88
36ทับโพธิ์พัฒนวิทย์รัตนบุรีรวม8413837260712.75
37สุรพินท์พิทยาลำดวนม.1 32309817441103233.11
37สุรพินท์พิทยาลำดวนม.2 307015139111423072.41
37สุรพินท์พิทยาลำดวนม.3 271014132106192712.52
37สุรพินท์พิทยาลำดวนรวม9010127445258719012.70
38พนาสนวิทยาลำดวนม.1 9922060161973.02
38พนาสนวิทยาลำดวนม.2 711849112702.90
38พนาสนวิทยาลำดวนม.3 771735286762.57
38พนาสนวิทยาลำดวนรวม2474351445592432.84
39ศีขรภูมิพิสัยศีขรภูมิม.1 407012120761184073.06
39ศีขรภูมิพิสัยศีขรภูมิม.2 397051201107383972.67
39ศีขรภูมิพิสัยศีขรภูมิม.3 367033157137403672.50
39ศีขรภูมิพิสัยศีขรภูมิรวม117102055653059611712.75
40แตลศิริวิทยาศีขรภูมิม.1 115529641611103.10
40แตลศิริวิทยาศีขรภูมิม.2 116427622211123.03
40แตลศิริวิทยาศีขรภูมิม.3 674235224632.56
40แตลศิริวิทยาศีขรภูมิรวม29813581616062852.95
41ห้วยจริงวิทยาศีขรภูมิม.1 127440731001233.24
41ห้วยจริงวิทยาศีขรภูมิม.2 101019532271012.83
41ห้วยจริงวิทยาศีขรภูมิม.3 830035435832.36
41ห้วยจริงวิทยาศีขรภูมิรวม31145916175123072.87
42กุดไผทประชาสรรค์ศีขรภูมิม.1 37562060323.00
42กุดไผทประชาสรรค์ศีขรภูมิม.2 532172680513.18
42กุดไผทประชาสรรค์ศีขรภูมิม.3 413319160382.66
42กุดไผทประชาสรรค์ศีขรภูมิรวม1311026653001212.97
43จารย์วิทยาคารศีขรภูมิม.1 444116149402.23
43จารย์วิทยาคารศีขรภูมิม.2 353041810321.81
43จารย์วิทยาคารศีขรภูมิม.3 481009254382.13
43จารย์วิทยาคารศีขรภูมิรวม1271712957231102.07
44มัธยมจารพัตวิทยาศีขรภูมิม.1 20701210132.92
44มัธยมจารพัตวิทยาศีขรภูมิม.2 28431731242.92
44มัธยมจารพัตวิทยาศีขรภูมิม.3 2550794202.15
44มัธยมจารพัตวิทยาศีขรภูมิรวม7316336135572.65
45หนองแวงวิทยาคมศีขรภูมิม.1 10031863151973.01
45หนองแวงวิทยาคมศีขรภูมิม.2 750636249752.52
45หนองแวงวิทยาคมศีขรภูมิม.3 7400124913741.99
45หนองแวงวิทยาคมศีขรภูมิรวม24932411188232462.55
46ขวาวใหญ่วิทยาศีขรภูมิม.1 1602941162.75
46ขวาวใหญ่วิทยาศีขรภูมิม.2 1400491142.21
46ขวาวใหญ่วิทยาศีขรภูมิม.3 1400941142.57
46ขวาวใหญ่วิทยาศีขรภูมิรวม440222173442.52
47วังข่าพัฒนาศีขรภูมิม.1 33359142302.57
47วังข่าพัฒนาศีขรภูมิม.2 370218116372.43
47วังข่าพัฒนาศีขรภูมิม.3 37232741352.91
47วังข่าพัฒนาศีขรภูมิรวม107510542991022.64
48ยางวิทยาคารศีขรภูมิม.1 587242610513.45
48ยางวิทยาคารศีขรภูมิม.2 649236134552.65
48ยางวิทยาคารศีขรภูมิม.3 541313235412.71
48ยางวิทยาคารศีขรภูมิรวม1762927941791472.95
49สนมวิทยาคารสนมม.1 160429982721562.99
49สนมวิทยาคารสนมม.2 161220993731592.86
49สนมวิทยาคารสนมม.3 171712885681642.63
49สนมวิทยาคารสนมรวม4921361285120134792.82
50หนองอียอวิทยาสนมม.1 27041661272.85
50หนองอียอวิทยาสนมม.2 19021160192.79
50หนองอียอวิทยาสนมม.3 27061470272.96
50หนองอียอวิทยาสนมรวม7301241191732.88
51หนองขุนศรีวิทยาสนมม.1 47962660383.00
51หนองขุนศรีวิทยาสนมม.2 36604197301.90
51หนองขุนศรีวิทยาสนมม.3 460015283462.26
51หนองขุนศรีวิทยาสนมรวม1291564553101142.41
52สังขะสังขะม.1 2830117157812833.38
52สังขะสังขะม.2 26106110362352612.73
52สังขะสังขะม.3 297040121103332972.57
52สังขะสังขะรวม8410218381173698412.89
53กระเทียมวิทยาสังขะม.1 1660211034021662.86
53กระเทียมวิทยาสังขะม.2 132022773301322.92
53กระเทียมวิทยาสังขะม.3 153015914341532.76
53กระเทียมวิทยาสังขะรวม45105827111664512.84
54ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกสังขะม.1 500112793502.92
54ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกสังขะม.2 41042269412.51
54ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกสังขะม.3 350291113352.00
54ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกสังขะรวม1260175826251262.53
55ขนาดมอญพิทยาคมสังขะม.1 153027833851532.86
55ขนาดมอญพิทยาคมสังขะม.2 1380175852111382.59
55ขนาดมอญพิทยาคมสังขะม.3 1310213960111312.53
55ขนาดมอญพิทยาคมสังขะรวม422065180150274222.67
56มัธยมทับทิมสยาม 04สังขะม.1 5101028112512.90
56มัธยมทับทิมสยาม 04สังขะม.2 510011346512.10
56มัธยมทับทิมสยาม 04สังขะม.3 500321215502.44
56มัธยมทับทิมสยาม 04สังขะรวม1520136066131522.48
57พระแก้ววิทยาสังขะม.1 36042570362.92
57พระแก้ววิทยาสังขะม.2 320210155322.28
57พระแก้ววิทยาสังขะม.3 43003364431.98
57พระแก้ววิทยาสังขะรวม11106385891112.37
58เทพอุดมวิทยาสังขะม.1 590932126592.75
58เทพอุดมวิทยาสังขะม.2 420323106422.55
58เทพอุดมวิทยาสังขะม.3 5000251510502.30
58เทพอุดมวิทยาสังขะรวม1510128037221512.54
59สำโรงทาบวิทยาคมสำโรงทาบม.1 24401592112252442.40
59สำโรงทาบวิทยาคมสำโรงทาบม.2 20803211441212082.75
59สำโรงทาบวิทยาคมสำโรงทาบม.3 1740109754131742.60
59สำโรงทาบวิทยาคมสำโรงทาบรวม626057303207596262.57
60ศรีสุขวิทยาสำโรงทาบม.1 6460222016582.10
60ศรีสุขวิทยาสำโรงทาบม.2 436011197372.11
60ศรีสุขวิทยาสำโรงทาบม.3 4911219125382.47
60ศรีสุขวิทยาสำโรงทาบรวม1562325251281332.21
61สินรินทร์วิทยาเขวาสินรินทร์ม.1 119021722061192.91
61สินรินทร์วิทยาเขวาสินรินทร์ม.2 114025247131142.38
61สินรินทร์วิทยาเขวาสินรินทร์ม.3 105034247131052.33
61สินรินทร์วิทยาเขวาสินรินทร์รวม338026166114323382.55
62แร่วิทยาเขวาสินรินทร์ม.1 24031263242.62
62แร่วิทยาเขวาสินรินทร์ม.2 1400473142.07
62แร่วิทยาเขวาสินรินทร์ม.3 70004371.57
62แร่วิทยาเขวาสินรินทร์รวม450316179452.29
63บึงนครประชาสรรค์เขวาสินรินทร์ม.1 41021032.67
63บึงนครประชาสรรค์เขวาสินรินทร์ม.2 123261093.11
63บึงนครประชาสรรค์เขวาสินรินทร์ม.3 1431460112.55
63บึงนครประชาสรรค์เขวาสินรินทร์รวม30731280232.78
64สุรวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.1 61103262572716113.49
64สุรวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.2 644025130871146443.24
64สุรวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.3 647092322216176472.76
64สุรวิทยาคารเมืองสุรินทร์รวม190206698873143219023.15
65สิรินธรเมืองสุรินทร์ม.1 572048488005723.85
65สิรินธรเมืองสุรินทร์ม.2 5300353171605303.65
65สิรินธรเมืองสุรินทร์ม.3 52101163436205213.10
65สิรินธรเมืองสุรินทร์รวม1623095360268016233.55
66สวายวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.1 10128135190733.05
66สวายวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.2 108127592101073.06
66สวายวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.3 13642566951322.42
66สวายวิทยาคารเมืองสุรินทร์รวม34533421669953122.79
67เทนมีย์มิตรประชาเมืองสุรินทร์ม.1 440162800443.36
67เทนมีย์มิตรประชาเมืองสุรินทร์ม.2 48123231382.92
67เทนมีย์มิตรประชาเมืองสุรินทร์ม.3 500318218502.32
67เทนมีย์มิตรประชาเมืองสุรินทร์รวม142121782491322.84
68นาดีวิทยาเมืองสุรินทร์ม.1 111131455263982.82
68นาดีวิทยาเมืองสุรินทร์ม.2 122107465091122.46
68นาดีวิทยาเมืองสุรินทร์ม.3 833145322802.56
68นาดีวิทยาเมืองสุรินทร์รวม3162622146108142902.61
69ศรีไผทสมันต์เมืองสุรินทร์ม.1 30061851302.97
69ศรีไผทสมันต์เมืองสุรินทร์ม.2 400314194402.40
69ศรีไผทสมันต์เมืองสุรินทร์ม.3 430225151432.65
69ศรีไผทสมันต์เมืองสุรินทร์รวม113011573961132.65
70รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกเมืองสุรินทร์ม.1 24658812815102413.22
70รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกเมืองสุรินทร์ม.2 1931577547131922.92
70รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกเมืองสุรินทร์ม.3 1932281015481912.78
70รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกเมืองสุรินทร์รวม6328173304116316242.99
71สุรินทร์ภักดีเมืองสุรินทร์ม.1 560143273563.02
71สุรินทร์ภักดีเมืองสุรินทร์ม.2 51092877512.76
71สุรินทร์ภักดีเมืองสุรินทร์ม.3 553138130522.77
71สุรินทร์ภักดีเมืองสุรินทร์รวม1623249827101592.86
72พญารามวิทยาเมืองสุรินทร์ม.1 448115191362.44
72พญารามวิทยาเมืองสุรินทร์ม.2 25511270202.70
72พญารามวิทยาเมืองสุรินทร์ม.3 36108198352.00
72พญารามวิทยาเมืองสุรินทร์รวม10514235459912.33
73สุรินทร์ราชมงคลเมืองสุรินทร์ม.1 8141946120773.09
73สุรินทร์ราชมงคลเมืองสุรินทร์ม.2 606826200542.78
73สุรินทร์ราชมงคลเมืองสุรินทร์ม.3 33004236331.94
73สุรินทร์ราชมงคลเมืองสุรินทร์รวม1741027765561642.76
74โชคเพชรพิทยาเมืองสุรินทร์ม.1 415122130363.25
74โชคเพชรพิทยาเมืองสุรินทร์ม.2 542123280523.08
74โชคเพชรพิทยาเมืองสุรินทร์ม.3 582340130562.82
74โชคเพชรพิทยาเมืองสุรินทร์รวม153927932401443.02
75สุรินทร์พิทยาคมเมืองสุรินทร์ม.1 590927194592.69
75สุรินทร์พิทยาคมเมืองสุรินทร์ม.2 330111192332.33
75สุรินทร์พิทยาคมเมืองสุรินทร์ม.3 40087205402.45
75สุรินทร์พิทยาคมเมืองสุรินทร์รวม1320184558111322.53
76วีรวัฒน์โยธินเมืองสุรินทร์ม.1 35009515010233502.96
76วีรวัฒน์โยธินเมืองสุรินทร์ม.2 346012113182123463.04
76วีรวัฒน์โยธินเมืองสุรินทร์ม.3 347047140150103472.65
76วีรวัฒน์โยธินเมืองสุรินทร์รวม104302634213342510432.88
77มหิธรวิทยาเมืองสุรินทร์ม.1 90180093.11
77มหิธรวิทยาเมืองสุรินทร์ม.2 1701853172.41
77มหิธรวิทยาเมืองสุรินทร์ม.3 250010150252.40
77มหิธรวิทยาเมืองสุรินทร์รวม510226203512.53
78นาบัววิทยาเมืองสุรินทร์ม.1 5617325110392.79
78นาบัววิทยาเมืองสุรินทร์ม.2 342015134322.34
78นาบัววิทยาเมืองสุรินทร์ม.3 270211131272.52
78นาบัววิทยาเมืองสุรินทร์รวม11719551375982.57
79ศรีรามประชาสรรค์เมืองสุรินทร์ม.1 29109820193.37
79ศรีรามประชาสรรค์เมืองสุรินทร์ม.2 24112542132.54
79ศรีรามประชาสรรค์เมืองสุรินทร์ม.3 351109132242.29
79ศรีรามประชาสรรค์เมืองสุรินทร์รวม88321122194562.71
80ตั้งใจวิทยาคมเมืองสุรินทร์ม.1 270101430273.26
80ตั้งใจวิทยาคมเมืองสุรินทร์ม.2 25014920253.48
80ตั้งใจวิทยาคมเมืองสุรินทร์ม.3 30211854282.93
80ตั้งใจวิทยาคมเมืองสุรินทร์รวม8223531104803.21
81ท่าสว่างวิทยาเมืองสุรินทร์ม.1 492821153472.72
81ท่าสว่างวิทยาเมืองสุรินทร์ม.2 27341262242.75
81ท่าสว่างวิทยาเมืองสุรินทร์ม.3 26307124232.13
81ท่าสว่างวิทยาเมืองสุรินทร์รวม10281240339942.59
82แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.1 1210740112.64
82แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.2 1310282122.00
82แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.3 61131053.00
82แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารเมืองสุรินทร์รวม313112132282.43
83นารายณ์คำผงวิทยาโนนนารายณ์ม.1 116302246135862.99
83นารายณ์คำผงวิทยาโนนนารายณ์ม.2 99221037246772.66
83นารายณ์คำผงวิทยาโนนนารายณ์ม.3 11083474481022.44
83นารายณ์คำผงวิทยาโนนนารายณ์รวม325603513081192652.68
84โนนเทพโนนนารายณ์ม.1 51763341443.00
84โนนเทพโนนนารายณ์ม.2 48702786412.51
84โนนเทพโนนนารายณ์ม.3 428118141342.56
84โนนเทพโนนนารายณ์รวม141227782681192.71
85ประดู่แก้วประชาสรรค์โนนนารายณ์ม.1 4010111621303.23
85ประดู่แก้วประชาสรรค์โนนนารายณ์ม.2 4610118152362.50
85ประดู่แก้วประชาสรรค์โนนนารายณ์ม.3 24611340182.83
85ประดู่แก้วประชาสรรค์โนนนารายณ์รวม110261347213842.83
สรุปรวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา (จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 85 รายงานข้อมูลแล้ว 85 โรงเรียน)

จำแนกรายระดับชั้นเรียน

ที่ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน) ระดับผลการสอบ PISA ครั้งที่ 1 (คน) นักเรียนที่สอบ (คน) เฉลี่ย
ปกติ บกพร่อง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
1มัธยมศึกษาปีที่ 1994435029304805152832795903.08
2มัธยมศึกษาปีที่ 2903820616784127238264088272.78
3มัธยมศึกษาปีที่ 390161748764076311177988422.57
รวม2799873054841300870211746272592.82
ร้อยละ2872820.1247.7225.766.4194.8970.39