ข้อมูลผลการสอบ PISA ครั้งที่ 2

จำแนกรายโรงเรียน ในสังกัด สพม.33

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
ระดับชั้น
สอบครั้งที่ 1
สอบครั้งที่ 2
ผลต่าง
ร้อยละ
ปกติ
บกพร่อง
จำนวนที่สอบ

คะแนนเฉลี่ย

ปกติ
บกพร่อง
จำนวนที่สอบ

คะแนนเฉลี่ย

1ศรีณรงค์พิทยาลัยก.ศรีณรงค์ม.1900902.1900902.780.6832.38
1ศรีณรงค์พิทยาลัยก.ศรีณรงค์ม.2760762.78760762.25-0.53-19.06
1ศรีณรงค์พิทยาลัยก.ศรีณรงค์ม.3870872.17870872.310.146.45
1ศรีณรงค์พิทยาลัยก.ศรีณรงค์รวม25302532.3325302532.460.135.58
2กาบเชิงวิทยากาบเชิงม.113801381.9613701372.780.8241.84
2กาบเชิงวิทยากาบเชิงม.216001602.5115101512.4-0.11-4.38
2กาบเชิงวิทยากาบเชิงม.314501452.2713201322.18-0.09-3.96
2กาบเชิงวิทยากาบเชิงรวม44304432.2642004202.450.198.41
3แนงมุดวิทยากาบเชิงม.1121111102.21121111102.860.6529.41
3แนงมุดวิทยากาบเชิงม.2922902.53912892.22-0.31-12.25
3แนงมุดวิทยากาบเชิงม.310321012.4210321012.31-0.11-4.55
3แนงมุดวิทยากาบเชิงรวม316153012.38315153002.490.114.62
4โคกตะเคียนวิทยากาบเชิงม.112431242.1211911182.940.8238.68
4โคกตะเคียนวิทยากาบเชิงม.2835832.64763732.710.072.65
4โคกตะเคียนวิทยากาบเชิงม.3884882.36853822.510.156.36
4โคกตะเคียนวิทยากาบเชิงรวม295122952.3428072732.750.4117.52
5ปราสาทเบงวิทยากาบเชิงม.1805752.12805752.03-0.09-4.25
5ปราสาทเบงวิทยากาบเชิงม.2837762.08837762.130.052.4
5ปราสาทเบงวิทยากาบเชิงม.3815761.58815761.47-0.11-6.96
5ปราสาทเบงวิทยากาบเชิงรวม244172271.93244172271.88-0.05-2.59
6จอมพระประชาสรรค์จอมพระม.139503952.2739803983.040.7733.92
6จอมพระประชาสรรค์จอมพระม.231703173.0132103212.88-0.13-4.32
6จอมพระประชาสรรค์จอมพระม.328202822.6328802882.49-0.14-5.32
6จอมพระประชาสรรค์จอมพระรวม99409942.611007010072.840.238.81
7เมืองลีงวิทยาจอมพระม.1703672.01703672.450.4421.89
7เมืองลีงวิทยาจอมพระม.2633602.67633602.58-0.09-3.37
7เมืองลีงวิทยาจอมพระม.3503472.28502482.08-0.2-8.77
7เมืองลีงวิทยาจอมพระรวม18391742.3118381752.390.083.46
8บุแกรงวิทยาคมจอมพระม.1658572.14618532.750.6128.5
8บุแกรงวิทยาคมจอมพระม.2582562.3582562.25-0.05-2.17
8บุแกรงวิทยาคมจอมพระม.3430432.12440442.640.5224.53
8บุแกรงวิทยาคมจอมพระรวม166101562.19163101532.540.3515.98
9หนองสนิทวิทยาจอมพระม.17817611.987112592.510.5326.77
9หนองสนิทวิทยาจอมพระม.2448362448362.060.063
9หนองสนิทวิทยาจอมพระม.3575521.69575521.65-0.04-2.37
9หนองสนิทวิทยาจอมพระรวม179301491.89172251472.10.2111.11
10ชุมพลวิทยาสรรค์ชุมพลบุรีม.119361872.2719051852.90.6327.75
10ชุมพลวิทยาสรรค์ชุมพลบุรีม.215731542.7715641562.68-0.09-3.25
10ชุมพลวิทยาสรรค์ชุมพลบุรีม.319021882.3218601862.560.2410.34
10ชุมพลวิทยาสรรค์ชุมพลบุรีรวม540115292.4353295272.720.2911.93
11เมืองบัววิทยาชุมพลบุรีม.187107728712752.630.6331.5
11เมืองบัววิทยาชุมพลบุรีม.2862843.21862843.310.13.12
11เมืองบัววิทยาชุมพลบุรีม.3942922.79942922.46-0.33-11.83
11เมืองบัววิทยาชุมพลบุรีรวม267142532.69267162512.790.13.72
12ลำพลับพลาวิทยาคารชุมพลบุรีม.1260262.31260262.730.4218.18
12ลำพลับพลาวิทยาคารชุมพลบุรีม.2220222.18220222.770.5927.06
12ลำพลับพลาวิทยาคารชุมพลบุรีม.3200202.7200202.700
12ลำพลับพลาวิทยาคารชุมพลบุรีรวม680682.38680682.740.3615.13
13ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ท่าตูมม.1332153172.44332153133.451.0141.39
13ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ท่าตูมม.2328143142.8328143142.840.041.43
13ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ท่าตูมม.334443402.1934443402.480.2913.24
13ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ท่าตูมรวม1004339712.471004339672.910.4417.81
14ลานทรายพิทยาคมท่าตูมม.17621552.71768683.160.4516.61
14ลานทรายพิทยาคมท่าตูมม.2660662.92680682.78-0.14-4.79
14ลานทรายพิทยาคมท่าตูมม.3820822.61790792.90.2911.11
14ลานทรายพิทยาคมท่าตูมรวม224212032.7422382152.940.27.3
15เมืองแกพิทยาสรรค์ท่าตูมม.100512.14510512.90.7635.51
15เมืองแกพิทยาสรรค์ท่าตูมม.200362.14350352.310.177.94
15เมืองแกพิทยาสรรค์ท่าตูมม.300482.1480481.79-0.31-14.76
15เมืองแกพิทยาสรรค์ท่าตูมรวม001352.1313401342.350.2210.33
16พรมเทพพิทยาคมท่าตูมม.1370372.38370373.30.9238.66
16พรมเทพพิทยาคมท่าตูมม.2433402.83433402.8-0.03-1.06
16พรมเทพพิทยาคมท่าตูมม.3462442.45462442.23-0.22-8.98
16พรมเทพพิทยาคมท่าตูมรวม12651212.5512651212.740.197.45
17ช้างบุญวิทยาท่าตูมม.14411332.34511343.180.8838.26
17ช้างบุญวิทยาท่าตูมม.2441432.77421412.44-0.33-11.91
17ช้างบุญวิทยาท่าตูมม.3444402.17434391.79-0.38-17.51
17ช้างบุญวิทยาท่าตูมรวม132161162.43130161142.440.010.41
18ทุ่งกุลาพิทยาคมท่าตูมม.1200201.85207132.460.6132.97
18ทุ่งกุลาพิทยาคมท่าตูมม.2141132.46142122.50.041.63
18ทุ่งกุลาพิทยาคมท่าตูมม.3201201.95212191.68-0.27-13.85
18ทุ่งกุลาพิทยาคมท่าตูมรวม542532.045511442.140.14.9
19โนนแท่นพิทยาคมท่าตูมม.1110111.64111102.20.5634.15
19โนนแท่นพิทยาคมท่าตูมม.26062.336061.67-0.66-28.33
19โนนแท่นพิทยาคมท่าตูมม.3110111.64121111.36-0.28-17.07
19โนนแท่นพิทยาคมท่าตูมรวม280281.79292271.74-0.05-2.79
20ศรีปทุมพิทยาคมท่าตูมม.14617292.834416283.540.7125.09
20ศรีปทุมพิทยาคมท่าตูมม.2386322.53366303.30.7730.43
20ศรีปทุมพิทยาคมท่าตูมม.3508422.86437362.61-0.25-8.74
20ศรีปทุมพิทยาคมท่าตูมรวม134311032.7512329943.110.3613.09
21บัวเชดวิทยาบัวเชดม.134403442.6333913382.990.3613.69
21บัวเชดวิทยาบัวเชดม.231503152.8531203122.7-0.15-5.26
21บัวเชดวิทยาบัวเชดม.330803082.6330303032.21-0.42-15.97
21บัวเชดวิทยาบัวเชดรวม96709672.795419532.65-0.05-1.85
22มัธยมศรีลำเภาลูนบัวเชดม.1540542.52540543.070.5521.83
22มัธยมศรีลำเภาลูนบัวเชดม.2350352.03350351.97-0.06-2.96
22มัธยมศรีลำเภาลูนบัวเชดม.3410411.9410411.78-0.12-6.32
22มัธยมศรีลำเภาลูนบัวเชดรวม13001302.1913001302.370.188.22
23ประสาทวิทยาคารปราสาทม.159105912.7159105913.140.4315.87
23ประสาทวิทยาคารปราสาทม.247604763.3647604762.63-0.73-21.73
23ประสาทวิทยาคารปราสาทม.349204822.5849204923.30.7227.91
23ประสาทวิทยาคารปราสาทรวม1559015492.871559015593.030.165.57
24โคกยางวิทยาปราสาทม.1520522.12550552.80.6832.08
24โคกยางวิทยาปราสาทม.2570573.12570572.98-0.14-4.49
24โคกยางวิทยาปราสาทม.3620622.42620622.4-0.02-0.83
24โคกยางวิทยาปราสาทรวม17101712.5617401742.720.166.25
25ตานีวิทยาปราสาทม.114901492.6814701473.060.3814.18
25ตานีวิทยาปราสาทม.211001102.4512201222.710.2610.61
25ตานีวิทยาปราสาทม.311301132.0611301132.30.2411.65
25ตานีวิทยาปราสาทรวม37203722.4238203822.730.3112.81
26ไทรแก้ววิทยาปราสาทม.1540542.61550552.780.176.51
26ไทรแก้ววิทยาปราสาทม.2690692.41710712.14-0.27-11.2
26ไทรแก้ววิทยาปราสาทม.3550552.04550552.160.125.88
26ไทรแก้ววิทยาปราสาทรวม17801782.3518101812.34-0.01-0.43
27ทุ่งมนวิทยาคารปราสาทม.1700702.536906930.4718.58
27ทุ่งมนวิทยาคารปราสาทม.2730732.29730732.490.28.73
27ทุ่งมนวิทยาคารปราสาทม.3662663.15592572.93-0.22-6.98
27ทุ่งมนวิทยาคารปราสาทรวม20922092.6420121992.790.155.68
28เชื้อเพลิงวิทยาปราสาทม.1630632630632.730.7336.5
28เชื้อเพลิงวิทยาปราสาทม.2700702.14710712.350.219.81
28เชื้อเพลิงวิทยาปราสาทม.3640642.33630632.3300
28เชื้อเพลิงวิทยาปราสาทรวม19701972.1619701972.470.3114.35
29ตาเบาวิทยาปราสาทม.1436432.44436373.220.7831.97
29ตาเบาวิทยาปราสาทม.2455452.24415362.03-0.21-9.38
29ตาเบาวิทยาปราสาทม.3233232.43233202.3-0.13-5.35
29ตาเบาวิทยาปราสาทรวม111141112.3610714932.560.28.47
30พนมดงรักวิทยาพนมดงรักม.116201622.2516101613.281.0345.78
30พนมดงรักวิทยาพนมดงรักม.214701472.1214401442.280.167.55
30พนมดงรักวิทยาพนมดงรักม.313801382.2114701472.310.14.52
30พนมดงรักวิทยาพนมดงรักรวม44704472.1945204522.640.4520.55
31รัตนบุรีรัตนบุรีม.140214012.7340214013.190.4616.85
31รัตนบุรีรัตนบุรีม.237113702.9836413632.91-0.07-2.35
31รัตนบุรีรัตนบุรีม.342404242.7241704172.750.031.1
31รัตนบุรีรัตนบุรีรวม1197211952.81183211812.950.155.36
32ดอนแรดวิทยารัตนบุรีม.1400401.88420422.120.2412.77
32ดอนแรดวิทยารัตนบุรีม.2460462.41450452.420.010.41
32ดอนแรดวิทยารัตนบุรีม.3561552.35571561.8-0.55-23.4
32ดอนแรดวิทยารัตนบุรีรวม14211412.2314411432.09-0.14-6.28
33เบิดพิทยาสรรค์รัตนบุรีม.113001302.9413001303.140.26.8
33เบิดพิทยาสรรค์รัตนบุรีม.21080108310301033.180.186
33เบิดพิทยาสรรค์รัตนบุรีม.311301132.7611301132.90.145.07
33เบิดพิทยาสรรค์รัตนบุรีรวม35103512.934603463.080.186.21
34ธาตุศรีนครรัตนบุรีม.1599503.56609513-0.56-15.73
34ธาตุศรีนครรัตนบุรีม.2615562.7605552.62-0.08-2.96
34ธาตุศรีนครรัตนบุรีม.3536472.7546482.44-0.26-9.63
34ธาตุศรีนครรัตนบุรีรวม173201532.98174201542.69-0.29-9.73
35แกศึกษาพัฒนารัตนบุรีม.13813252.723814243.330.6122.43
35แกศึกษาพัฒนารัตนบุรีม.24811372.654811372.16-0.49-18.49
35แกศึกษาพัฒนารัตนบุรีม.3496432.91496432.58-0.33-11.34
35แกศึกษาพัฒนารัตนบุรีรวม135301052.77135311042.61-0.16-5.78
36ทับโพธิ์พัฒนวิทย์รัตนบุรีม.1284242.58284242.5800
36ทับโพธิ์พัฒนวิทย์รัตนบุรีม.2285232.78285232.7800
36ทับโพธิ์พัฒนวิทย์รัตนบุรีม.3284242.88284242.8800
36ทับโพธิ์พัฒนวิทย์รัตนบุรีรวม8413712.758413712.7500
37สุรพินท์พิทยาลำดวนม.132803282.2532303233.110.8638.22
37สุรพินท์พิทยาลำดวนม.230703072.4930703072.41-0.08-3.21
37สุรพินท์พิทยาลำดวนม.328102812.5727102712.52-0.05-1.95
37สุรพินท์พิทยาลำดวนรวม91609162.4390109012.70.2711.11
38พนาสนวิทยาลำดวนม.1992972.43992973.020.5924.28
38พนาสนวิทยาลำดวนม.2711713.2711702.9-0.3-9.38
38พนาสนวิทยาลำดวนม.3771772.57771762.5700
38พนาสนวิทยาลำดวนรวม24742452.724742432.840.145.19
39ศีขรภูมิพิสัยศีขรภูมิม.140704072.4940704073.060.5722.89
39ศีขรภูมิพิสัยศีขรภูมิม.242004202.7839703972.67-0.11-3.96
39ศีขรภูมิพิสัยศีขรภูมิม.336603662.7136703672.5-0.21-7.75
39ศีขรภูมิพิสัยศีขรภูมิรวม1193011932.661171011712.750.093.38
40แตลศิริวิทยาศีขรภูมิม.111761112.2311551103.10.8739.01
40แตลศิริวิทยาศีขรภูมิม.211841142.8211641123.030.217.45
40แตลศิริวิทยาศีขรภูมิม.3664622.71674632.56-0.15-5.54
40แตลศิริวิทยาศีขรภูมิรวม301142872.57298132852.950.3814.79
41ห้วยจริงวิทยาศีขรภูมิม.112741232.6812741233.240.5620.9
41ห้วยจริงวิทยาศีขรภูมิม.210101012.8110101012.830.020.71
41ห้วยจริงวิทยาศีขรภูมิม.3830832.65830832.36-0.29-10.94
41ห้วยจริงวิทยาศีขรภูมิรวม31143072.7231143072.870.155.51
42กุดไผทประชาสรรค์ศีขรภูมิม.1395342.623753230.3814.5
42กุดไผทประชาสรรค์ศีขรภูมิม.2542523.29532513.18-0.11-3.34
42กุดไผทประชาสรรค์ศีขรภูมิม.3413382.95413382.66-0.29-9.83
42กุดไผทประชาสรรค์ศีขรภูมิรวม134101243131101212.97-0.03-1
43จารย์วิทยาคารศีขรภูมิม.1444402.05444402.230.188.78
43จารย์วิทยาคารศีขรภูมิม.2353322.16353321.81-0.35-16.2
43จารย์วิทยาคารศีขรภูมิม.34810382.114810382.130.020.95
43จารย์วิทยาคารศีขรภูมิรวม127171102.1127171102.07-0.03-1.43
44มัธยมจารพัตวิทยาศีขรภูมิม.1207132.38207132.920.5422.69
44มัธยมจารพัตวิทยาศีขรภูมิม.2204163.38284242.92-0.46-13.61
44มัธยมจารพัตวิทยาศีขรภูมิม.3255202.4255202.15-0.25-10.42
44มัธยมจารพัตวิทยาศีขรภูมิรวม6516492.717316572.65-0.06-2.21
45หนองแวงวิทยาคมศีขรภูมิม.11002982.131003973.010.8841.31
45หนองแวงวิทยาคมศีขรภูมิม.2730732.71750752.52-0.19-7.01
45หนองแวงวิทยาคมศีขรภูมิม.3700701.89740741.990.15.29
45หนองแวงวิทยาคมศีขรภูมิรวม24322412.2424932462.550.3113.84
46ขวาวใหญ่วิทยาศีขรภูมิม.1160162.31160162.750.4419.05
46ขวาวใหญ่วิทยาศีขรภูมิม.2150152.53140142.21-0.32-12.65
46ขวาวใหญ่วิทยาศีขรภูมิม.3140142.93140142.57-0.36-12.29
46ขวาวใหญ่วิทยาศีขรภูมิรวม450452.58440442.52-0.06-2.33
47วังข่าพัฒนาศีขรภูมิม.1340342.21333302.570.3616.29
47วังข่าพัฒนาศีขรภูมิม.2370372.73370372.43-0.3-10.99
47วังข่าพัฒนาศีขรภูมิม.3372371.97372352.910.9447.72
47วังข่าพัฒนาศีขรภูมิรวม10821082.3110751022.640.3314.29
48ยางวิทยาคารศีขรภูมิม.1587511587513.452.45245
48ยางวิทยาคารศีขรภูมิม.2639541.19649552.651.46122.69
48ยางวิทยาคารศีขรภูมิม.35413411.245413412.711.47118.55
48ยางวิทยาคารศีขรภูมิรวม175291461.14176291472.951.81158.77
49สนมวิทยาคารสนมม.116041562.616041562.990.3915
49สนมวิทยาคารสนมม.216121592.8916121592.86-0.03-1.04
49สนมวิทยาคารสนมม.317171642.5917171642.630.041.54
49สนมวิทยาคารสนมรวม492134792.69492134792.820.134.83
50หนองอียอวิทยาสนมม.1300302.37270272.850.4820.25
50หนองอียอวิทยาสนมม.2200202.4190192.790.3916.25
50หนองอียอวิทยาสนมม.3270272.78270272.960.186.47
50หนองอียอวิทยาสนมรวม770772.52730732.880.3614.29
51หนองขุนศรีวิทยาสนมม.1469372.414793830.5924.48
51หนองขุนศรีวิทยาสนมม.2336272.41366301.9-0.51-21.16
51หนองขุนศรีวิทยาสนมม.3460462.2460462.260.062.73
51หนองขุนศรีวิทยาสนมรวม125151102.32129151142.410.093.88
52สังขะสังขะม.128702872.6628302833.380.7227.07
52สังขะสังขะม.227302732.9926102612.73-0.26-8.7
52สังขะสังขะม.330203022.7329702972.57-0.16-5.86
52สังขะสังขะรวม86208622.7984108412.890.13.58
53กระเทียมวิทยาสังขะม.116601662.716601662.860.165.93
53กระเทียมวิทยาสังขะม.213401343.2513201322.92-0.33-10.15
53กระเทียมวิทยาสังขะม.315301532.4115301532.760.3514.52
53กระเทียมวิทยาสังขะรวม45304532.7745104512.840.072.53
54ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกสังขะม.1500502.32500502.920.625.86
54ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกสังขะม.2410412.54410412.51-0.03-1.18
54ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกสังขะม.3350351.863503520.147.53
54ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกสังขะรวม12601262.2612601262.530.2711.95
55ขนาดมอญพิทยาคมสังขะม.116401642.3215301532.860.5423.28
55ขนาดมอญพิทยาคมสังขะม.214211412.3813801382.590.218.82
55ขนาดมอญพิทยาคมสังขะม.313511342.5513101312.53-0.02-0.78
55ขนาดมอญพิทยาคมสังขะรวม44124392.4142204222.670.2610.79
56มัธยมทับทิมสยาม 04สังขะม.1510512.37510512.90.5322.36
56มัธยมทับทิมสยาม 04สังขะม.2510512.39510512.1-0.29-12.13
56มัธยมทับทิมสยาม 04สังขะม.3500502.86500502.44-0.42-14.69
56มัธยมทับทิมสยาม 04สังขะรวม15201522.5415201522.48-0.06-2.36
57พระแก้ววิทยาสังขะม.1360362.78360362.920.145.04
57พระแก้ววิทยาสังขะม.2310313.06320322.28-0.78-25.49
57พระแก้ววิทยาสังขะม.3460462.17430431.98-0.19-8.76
57พระแก้ววิทยาสังขะรวม11301132.6111101112.37-0.24-9.2
58เทพอุดมวิทยาสังขะม.1600602.17590592.750.5826.73
58เทพอุดมวิทยาสังขะม.2420421.62420422.550.9357.41
58เทพอุดมวิทยาสังขะม.3520522.21500502.30.094.07
58เทพอุดมวิทยาสังขะรวม15401542.0315101512.540.5125.12
59สำโรงทาบวิทยาคมสำโรงทาบม.122402242.1324402442.40.2712.68
59สำโรงทาบวิทยาคมสำโรงทาบม.220802083.1220802082.75-0.37-11.86
59สำโรงทาบวิทยาคมสำโรงทาบม.317401742.3917401742.60.218.79
59สำโรงทาบวิทยาคมสำโรงทาบรวม60606062.5562606262.570.020.78
60ศรีสุขวิทยาสำโรงทาบม.1626561.8646582.10.316.67
60ศรีสุขวิทยาสำโรงทาบม.2436372.03436372.110.083.94
60ศรีสุขวิทยาสำโรงทาบม.34911382.244911382.470.2310.27
60ศรีสุขวิทยาสำโรงทาบรวม154231311.99156231332.210.2211.06
61สินรินทร์วิทยาเขวาสินรินทร์ม.112001202.2911901192.910.6227.07
61สินรินทร์วิทยาเขวาสินรินทร์ม.211521132.7411401142.38-0.36-13.14
61สินรินทร์วิทยาเขวาสินรินทร์ม.310401042.3110501052.330.020.87
61สินรินทร์วิทยาเขวาสินรินทร์รวม33923372.4533803382.550.14.08
62แร่วิทยาเขวาสินรินทร์ม.1240241.92240242.620.736.46
62แร่วิทยาเขวาสินรินทร์ม.2140142.07140142.0700
62แร่วิทยาเขวาสินรินทร์ม.37071.577071.5700
62แร่วิทยาเขวาสินรินทร์รวม450451.91450452.290.3819.9
63บึงนครประชาสรรค์เขวาสินรินทร์ม.14042.54132.670.176.8
63บึงนครประชาสรรค์เขวาสินรินทร์ม.212012312393.110.113.67
63บึงนครประชาสรรค์เขวาสินรินทร์ม.3120122.58143112.55-0.03-1.16
63บึงนครประชาสรรค์เขวาสินรินทร์รวม280282.75307232.780.031.09
64สุรวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.161006103.0161106113.490.4815.95
64สุรวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.263506353.4264406443.24-0.18-5.26
64สุรวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.364506452.9764706472.76-0.21-7.07
64สุรวิทยาคารเมืองสุรินทร์รวม1890018903.131902019023.150.020.64
65สิรินธรเมืองสุรินทร์ม.157205723.2357205723.850.6219.2
65สิรินธรเมืองสุรินทร์ม.251205123.8253005303.65-0.17-4.45
65สิรินธรเมืองสุรินทร์ม.352405243.1252105213.1-0.02-0.64
65สิรินธรเมืองสุรินทร์รวม1608016083.381623016233.550.175.03
66สวายวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.110128732.5610128733.050.4919.14
66สวายวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.211111102.9610811073.060.13.38
66สวายวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.313741332.613641322.42-0.18-6.92
66สวายวิทยาคารเมืองสุรินทร์รวม349333162.72345333122.790.072.57
67เทนมีย์มิตรประชาเมืองสุรินทร์ม.1450452.24440443.361.1250
67เทนมีย์มิตรประชาเมืองสุรินทร์ม.2491492.69481382.920.238.55
67เทนมีย์มิตรประชาเมืองสุรินทร์ม.3490492.41500502.32-0.09-3.73
67เทนมีย์มิตรประชาเมืองสุรินทร์รวม14311432.4514211322.840.3915.92
68นาดีวิทยาเมืองสุรินทร์ม.1122141082.4511113982.820.3715.1
68นาดีวิทยาเมืองสุรินทร์ม.2122101123.27122101122.46-0.81-24.77
68นาดีวิทยาเมืองสุรินทร์ม.3833802.71833802.56-0.15-5.54
68นาดีวิทยาเมืองสุรินทร์รวม327273002.83316262902.61-0.22-7.77
69ศรีไผทสมันต์เมืองสุรินทร์ม.1300301.9300302.971.0756.32
69ศรีไผทสมันต์เมืองสุรินทร์ม.2400402.15400402.40.2511.63
69ศรีไผทสมันต์เมืองสุรินทร์ม.3410412.29430432.650.3615.72
69ศรีไผทสมันต์เมืองสุรินทร์รวม11101112.1411301132.650.5123.83
70รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกเมืองสุรินทร์ม.124602462.2324652413.220.9944.39
70รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกเมืองสุรินทร์ม.219301932.9519311922.92-0.03-1.02
70รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกเมืองสุรินทร์ม.319301932.2419321912.780.5424.11
70รามวิทยา รัชมังคลาภิเษกเมืองสุรินทร์รวม63206322.4563286242.990.5422.04
71สุรินทร์ภักดีเมืองสุรินทร์ม.1557482.25560563.020.7734.22
71สุรินทร์ภักดีเมืองสุรินทร์ม.2505452.89510512.76-0.13-4.5
71สุรินทร์ภักดีเมืองสุรินทร์ม.3563532.26553522.770.5122.57
71สุรินทร์ภักดีเมืองสุรินทร์รวม161151462.4516231592.860.4116.73
72พญารามวิทยาเมืองสุรินทร์ม.1448441.7448362.440.7443.53
72พญารามวิทยาเมืองสุรินทร์ม.2255251.72255202.70.9856.98
72พญารามวิทยาเมืองสุรินทร์ม.3363361.973613520.031.52
72พญารามวิทยาเมืองสุรินทร์รวม105161051.810514912.330.5329.44
73สุรินทร์ราชมงคลเมืองสุรินทร์ม.1865812.07814773.091.0249.28
73สุรินทร์ราชมงคลเมืองสุรินทร์ม.2636572.72606542.780.062.21
73สุรินทร์ราชมงคลเมืองสุรินทร์ม.3365311.81330331.940.137.18
73สุรินทร์ราชมงคลเมืองสุรินทร์รวม185161692.24174101642.760.5223.21
74โชคเพชรพิทยาเมืองสุรินทร์ม.100432.37415363.250.8837.13
74โชคเพชรพิทยาเมืองสุรินทร์ม.200543.09542523.08-0.01-0.32
74โชคเพชรพิทยาเมืองสุรินทร์ม.300592.97582562.82-0.15-5.05
74โชคเพชรพิทยาเมืองสุรินทร์รวม001562.8515391443.020.175.96
75สุรินทร์พิทยาคมเมืองสุรินทร์ม.100612.3590592.690.3916.96
75สุรินทร์พิทยาคมเมืองสุรินทร์ม.200332330332.330.3316.5
75สุรินทร์พิทยาคมเมืองสุรินทร์ม.300402.2400402.450.2511.36
75สุรินทร์พิทยาคมเมืองสุรินทร์รวม001342.1913201322.530.3415.53
76วีรวัฒน์โยธินเมืองสุรินทร์ม.135003502.5635003502.960.415.63
76วีรวัฒน์โยธินเมืองสุรินทร์ม.234603462.8734603463.040.175.92
76วีรวัฒน์โยธินเมืองสุรินทร์ม.334703472.4334703472.650.229.05
76วีรวัฒน์โยธินเมืองสุรินทร์รวม1043010432.621043010432.880.269.92
77มหิธรวิทยาเมืองสุรินทร์ม.1110112.649093.110.4717.8
77มหิธรวิทยาเมืองสุรินทร์ม.2180181.72170172.410.6940.12
77มหิธรวิทยาเมืองสุรินทร์ม.3260263.31250252.4-0.91-27.49
77มหิธรวิทยาเมืองสุรินทร์รวม550552.65510512.53-0.12-4.53
78นาบัววิทยาเมืองสุรินทร์ม.15818402.275617392.790.5222.91
78นาบัววิทยาเมืองสุรินทร์ม.2342322.69342322.34-0.35-13.01
78นาบัววิทยาเมืองสุรินทร์ม.3280282.5270272.520.020.8
78นาบัววิทยาเมืองสุรินทร์รวม120201002.4711719982.570.14.05
79ศรีรามประชาสรรค์เมืองสุรินทร์ม.12911183.392910193.37-0.02-0.59
79ศรีรามประชาสรรค์เมืองสุรินทร์ม.22311123.252411132.54-0.71-21.85
79ศรีรามประชาสรรค์เมืองสุรินทร์ม.34110232.783511242.29-0.49-17.63
79ศรีรามประชาสรรค์เมืองสุรินทร์รวม9332533.098832562.71-0.38-12.3
80ตั้งใจวิทยาคมเมืองสุรินทร์ม.1290292.79270273.260.4716.85
80ตั้งใจวิทยาคมเมืองสุรินทร์ม.2260263.12250253.480.3611.54
80ตั้งใจวิทยาคมเมืองสุรินทร์ม.3302302.6302282.930.3312.69
80ตั้งใจวิทยาคมเมืองสุรินทร์รวม852852.82822803.210.3913.83
81ท่าสว่างวิทยาเมืองสุรินทร์ม.1502482.44492472.720.2811.48
81ท่าสว่างวิทยาเมืองสุรินทร์ม.2283252.72273242.750.031.1
81ท่าสว่างวิทยาเมืองสุรินทร์ม.3273242.71263232.13-0.58-21.4
81ท่าสว่างวิทยาเมืองสุรินทร์รวม1058972.581028942.590.010.39
82แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.1121112.09121112.640.5526.32
82แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.2131121.831311220.179.29
82แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารเมืองสุรินทร์ม.36152.661530.415.38
82แสงทรัพย์ประชาวิทยาคารเมืองสุรินทร์รวม313282.07313282.430.3617.39
83นารายณ์คำผงวิทยาโนนนารายณ์ม.111630862.0211630862.990.9748.02
83นารายณ์คำผงวิทยาโนนนารายณ์ม.29922772.759922772.66-0.09-3.27
83นารายณ์คำผงวิทยาโนนนารายณ์ม.311081022.4611081022.44-0.02-0.81
83นารายณ์คำผงวิทยาโนนนารายณ์รวม325602652.4325602652.680.2811.67
84โนนเทพโนนนารายณ์ม.1506442.115174430.8942.18
84โนนเทพโนนนารายณ์ม.2497422.67487412.51-0.16-5.99
84โนนเทพโนนนารายณ์ม.3427352.23428342.560.3314.8
84โนนเทพโนนนารายณ์รวม141201212.34141221192.710.3715.81
85ประดู่แก้วประชาสรรค์โนนนารายณ์ม.14010302.14010303.231.1353.81
85ประดู่แก้วประชาสรรค์โนนนารายณ์ม.24810382.664610362.5-0.16-6.02
85ประดู่แก้วประชาสรรค์โนนนารายณ์ม.3246183.17246182.83-0.34-10.73
85ประดู่แก้วประชาสรรค์โนนนารายณ์รวม11226862.5711026842.830.2610.12